Brodisan PE pelete

160 din

Kategorija:

Opis

Rodenticid u obliku peleta namenjen za suzbijanje glodara.

PRIMENA:
Za suzbijanje poljske voluharice i poljskog miša – mamci se postavljaju direktno u glodarske rupe u količini od 10 – 20 g (u zavisnosti od infestacije)

Za suzbijanje pacova – pripremljeni mamac se stavlja u količini od 80 do 100 g direktno u glodarske rupe ili u kutije koje se postavljaju na mesta gde prolaze pacovi, na površini od 250 do 300 m2 potrebno je postaviti oko 5 kutija.

Za suzbijanje miševa – mamci se postavljaju u kutije na zaklonjena mesta, u količini od 20 – 25 g/kutiji. Rastojanje između postavljenih mamaca treba da bude od 3 – 5 m, promena konzumiranih mamaca se obavlja nakon 7-10 dana u zavisnosti od infestacije.

CILJANI ORGANIZMI: Pacov sivi, crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus), kućni miš (Mus musculus.)
AKTIVNA SUPSTANCA: Bromadiolon 0.005% + emetik (bitrex) + atraktant

PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTSTVO!