RATIMOR – Meki mamak crveni

200 din

Kategorija:

Opis

Rodenticid u obliku mekog mamka na bazi aktivne materije bromadiolona.

PRIMENA:
Za miševe – postaviti 30g mamaka (3 kesice) na svakih 2-5 metara, mamke obnavljati sve dok glodari ne prestanu da ih uzimaju, sa dodatkom Bitrex-a (gorka supstanca), potrebno je da štetočine pojedu 10% svoje težine da bi došlo do trovanja, sadrži BHT mumifikator, glodari se posle smrti osuše

Za pacove – postaviti 180g mamaka (18 kesica) na svakih 5-10 metara, mamke obnavljati sve dok glodari ne prestanu da ih uzimaju, sa dodatkom Bitrex-a (gorka supstanca), potrebno je da štetočine pojedu 10% svoje težine da bi došlo do trovanja, sadrži BHT mumifikator, glodari se posle smrti osuše

CILJANI ORGANIZMI: miševi, pacovi
AKTIVNA SUPSTANCA: Bromadiolon 50 mg/kg

PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTSTVO!